รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่า บริการทำวีซ่า รับทำวีซ่า | สิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้
20573
page-template-default,page,page-id-20573,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

สิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้

สิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน

สิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

 

1. ของเหลว

ของเหลวที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ต้องมีความจุต่อชิ้นไม่เกิน 100 มล. รวมทั้งหมดไม่เกิน 1,000 มล. (1 ลิตร) เช่น เจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์ หากเกินสามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดไว้ใต้เครื่องได้ **ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม**

 

2. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นำไปเช็คอินหรือโหลดไว้ใต้เครื่องได้ แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้ โดยต้องมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

 

3. อาวุธ

ห้ามนำอาวุธทุกชนิดขึ้นเครื่อง เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น

 

4. ของมีคม

ได้แก่ ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หากเป็นของใช้ที่จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบิน แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบินได้

 

5. วัตถุไวไฟ

ห้ามนำวัตถุไวไฟขึ้นเครื่องบิน เช่น น้ำมันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

 

6. อาหารที่มีกลิ่นแรง

อาหารต่างๆที่มีกลิ่นแรง เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด เนื้อสัตว์แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คอย่างมิดชิด

 

7. สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย

ห้ามนำสัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ และสัตว์สงวน ขึ้นเครื่องบิน

 

8. สารอันตรายต่างๆ

เช่น สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุกัมมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท ฯลฯ

 

9. สิ่งของอื่นๆ

เช่น แม่เหล็ก น้ำแข็งแห้ง

ติดต่อสอบถาม