บริการยื่นวีซ่า บริการทำวีซ่า รับทำวีซ่า | Myanmar Visa
20154
page-template-default,page,page-id-20154,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
MYANMAR VISA

บริการรับยื่นวีซ่าเมียนมาทุกรูปแบบ

เรื่องน่ารู้ของประเทศเมียนมา
พม่า

ประเทศพม่า หรือ เมียนมา

มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตร เป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศพม่าแบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น 7 เขต สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่า ดังนี้ เขตซะไกง์, เขตตะนาวศรี, เขตพะโค, เขตมะกเว, เขตมัณฑะเลย์, เขตย่างกุ้ง, เขตอิรวดี

พม่าอากาศ

ภูมิอากาศ

สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งอาจอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน พื้นที่ฝนชุกที่สุดจะได้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเล อันได้แก่ รัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดี มณฑลพะโค และมณฑลตะนาวศรี ได้รับปริมาณน้ำฝนถึง 120–200 นิ้วต่อปี ในเขตพื้นที่ราบอื่นๆจะมีฝนตกเฉลี่ย 100 นิ้วต่อปี ทางตอนกลางของประเทศซึ่งถูกกำบังด้วยแนวเขายะไข่ด้านตะวันตกจะมีฝนตกน้อยเพียง 20–40 นิ้วต่อปีเท่านั้น หรือเฉลี่ยราว 29 นิ้วต่อปี
 • ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21–29 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศของประเทศพม่ายังแตกต่างตามความสูงต่ำของพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือในพื้นที่สูงจะหนาวเย็นยิ่งขึ้น และยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำสุดราวศูนย์องศาเซลเซียสทางตอนบน และสูงสุด 45 องศาเซลเซียสทางตอนกลางของประเทศ

flight

เที่ยวบิน

เที่ยวบินตรง ไทย-เมียนมา มีถึง 8 เที่ยวบิน/วัน

พม่าเงิน

เงิน

สกุลเงินของประเทศพม่า คือ จัต  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 48 จัตต่อ 1 บาท  หรือประมาณ 1,514 จัตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

What We Do?
รับยื่นวีซ่า

รับรองเอกสาร

รับแปลเอกสาร

Why?

สะดวก

ไม่ต้องเดินทางไปสถานฑูตด้วยตัวเอง

รวดเร็ว

ท่านสามารถเลือกแพ็คเกจระยะเวลาในการทำวีซ่าให้เหมาะกะบการใช้งานได้เอง

ประหยัดเวลา
ไม่ต้องลางาน เสียเวลาในการต่อคิวทั้งวัน

ออกใบกำกับภาษี

สามารถแจ้งเปิดใบกำกับภาษีได้

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า

!! Promotion !!

เอกสารยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง

 

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า

***หากทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ รบกวนส่งพาสปอร์ตเล่มเก่าตัวจริงมาด้วยค่ะ***

2. รูปถ่าย

 

 รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 1.5 x 1.8 นิ้ว

– ถ่ายหน้าตรง

– พื้นหลังสีขาว

– ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

– ไม่ใส่เสื้อขาว

– เปิดหน้าผาก

– เปิดเห็นใบหู

3. กรอกแบบฟอร์ม

 

แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ขอวีซ่า

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • อีเมล์
 • ที่อยู่บ้าน
 • สถานที่ทำงาน/ สถานศึกษา
 • ที่อยู่ที่ทำงาน
 • วุฒิการศึกษาสูงสุด

2. ข้อมูลญาติ ของผู้ขอวีซ่า

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ความสัมพันธ์
 • เบอร์ติดต่อ

3. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าเมียนมา >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณนัท

Mobile : 094-249-5514

Line id : @ezravisa

2. ส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

3. ชำระเงินพร้อมส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่

(กรณียื่นเอกสารไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าเท่านั้น)

4. จัดส่ง VISA ให้แก่ลูกค้า

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

ลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม