บริการยื่นวีซ่า บริการทำวีซ่า รับทำวีซ่า | UK Visa
20160
page-template-default,page,page-id-20160,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
UK VISA

สะดวก
ไม่ต้องเดินทางไปสถานฑูตด้วยตัวเอง

รวดเร็ว

ท่านสามารถเลือกแพ็คเกจระยะเวลาในการทำวีซ่าให้เหมาะกะบการใช้งานได้เอง

ประหยัดเวลา
ไม่ต้องลางาน เสียเวลาในการต่อคิวทั้งวัน

ออกใบกำกับภาษี

สามารถแจ้งเปิดใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการได้

อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณนัท

Mobile : 094-249-5514

Line id : @ezravisa

2. ส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

3. ชำระเงินพร้อมส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่

(กรณียื่นเอกสารไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าเท่านั้น)

4. จัดส่ง VISA ให้แก่ลูกค้า

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รูปถ่าย 2 ใบ   (ขนาด 4.5 x 3.5 cm)

 • พื้นหลังขาว ไม่มีลวดลาย
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หน้าตรง
 • ภาพชัดเจน ไม่เบลอ
 • ห้ามใส่แว่น
 • เห็นใบหูชัดเจน
 • คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้าชัดเจน
 • ไม่มีเงาตกลงมาที่หน้า และพื้นหลัง

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

หลักฐานการจองที่พัก (ของทุกวันตลอดการเดินทาง)

แผนการเดินทางตลอดทั้งทริป

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

หลักฐานทางการเงิน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทรายการเดินบัญชีก่อนยื่นไม่เกิน 10 วัน (ไม่รับบัญชีฝากประจำ)

หลักฐานการทำงาน

– กรณีทำงานประจำ  ได้แก่  หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

– กรณีเจ้าของธุรกิจ  ได้แก่  หนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ

– กรณีเกษียณอายุ  เอกสารเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย

ประกันการเดินทาง (ตามจำนวนวันที่เดินทางจริง) ขอล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน

กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการเงินของบุคคลนั้น สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่ออกจากธนาคาร เป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการทำงาน

** เอกสารอื่นๆ **  (ถ้ามี)

 1. สำเนาใบสมรส
 2. สำเนาใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิต)
 3. สำเนาใบหย่า
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 5. ใบเกิด ใบสูติบัตร (เด็กต่ำกว่า 18 ปี)
 6. ใบปกครองบุตร (ในกรณี พ่อหรือแม่ไม่ได้ไปด้วย)
!! Promotion!!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our Customer
ติดต่อสอบถาม