รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่า บริการทำวีซ่า รับทำวีซ่า | วีซ่าคืออะไร ความหมายของวีซ่า ทำไมต้องทำวีซ่า
เอกสารสำคัญที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้นๆ ได้รับพิจารณาในการขออนุญาตเข้าประเทศหรือเขตปกครอง
วีซ่า,ความหมายวีซ่า,ทำไมต้องทำวีซ่า,วีซ่าจีน
20581
page-template-default,page,page-id-20581,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Visa คืออะไร

Visa คืออะไร

Visa คืออะไร?

 

วีซ่า (visa) คือ เอกสารสำคัญที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้นๆ ได้รับพิจารณาในการขออนุญาตเข้าประเทศหรือเขตปกครอง ภายในระยะเวลาที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอ ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศ โดยปกติจะประทับตราลงหนังสือเดินทาง (passport)

ติดต่อสอบถาม